Контакт

ProkupljeOnline.com су Ваше дневне интернет новине
Уз наш портал будите увек пре свих обавешени о свим дешавањима у Топличком округу и Србији.

РЕДАКЦИЈА

телефон: 060/0273323

Главни и одговорни уредник 

Душан Ђорђевић

Email : [email protected] / [email protected]

телефон : 063/1389000

МАРКЕТИНГ

телефон : 060/0273323